Elektriciteitsleer en Elektromagnetisme interactief

 

 

 

  vertaling : Cor van Leuken

 

Basis

 

01. Eenvoudige schakeling   

 

02. Serie- en parallelschakeling   

 

03. Kortsluiting | activiteit   

 

04. Kortsluiting | waarom is dat gevaarlijk ?   

 

05. Schema’s | eenvoudige schema’s tekenen   

 

06. Geleiders en isolatoren   

 

07. Watermodel | spanning en stroom   

 

08. Stroomrichting | de diode   

 

 

Meten en de Wetten van Kirchhoff

 

09. Multimeter | meten van spanning, stroom en weerstand   

 

10. Spanningswet van Kirchhoff | 2 lampen

 

11. Spanningswet van Kirchhoff | 2 lampen 

 

12. Spanningswet van Kirchhoff | 2 lampen en voeding 

 

13. Spanningswet van Kirchhoff | 1 lamp en 1 weerstand   

 

14. Stroomwet van Kirchhoff | 1 lamp en 1 weerstand   

 

15. Stroomwet van Kirchhoff | 2 lampen

 

16. Wet van Ohm | karakteristiek   

 

 

Wisselspanning AC

 

17. Magneet en spoel, opwekking van wisselspanning   

 

18. Tijddiagram van een wisselspanning   

 

19. Grootheden van een wisselspanning   

 

20. Oscilloscoop | werking   

 

21. Oscilloscoop | amplitudemeting   

 

22. Oscilloscoop | periodemeting   

 

23. Oscilloscoop | geluidssignaal   

 

24. Oscilloscoop | sinus-, blok- en driehoekspanning   

 

25. Elektrisch vermogen | zekering | overstroom   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elektromagnetisme

 

26. Magnetisch veld | staafmagneet veldlijnen   

 

27. Spoel | magnetisch veld, spanning & stroom   

 

28. Spoel | 4 activiteiten   

 

29. Lorentzkracht | rechterhand regel   

 

30. Lorentzkracht | elektrische motor   

 

31. Lorentzkracht | luidspreker   

 

32. Rendement motor | energie omzetting   

 

 

Oefeningen

 

33. Elektrische schema’s   

 

34. Stroomwet Kirchhoff

 

35. Spanningswet van Kirchhoff

 

36. Elektrische weerstand | Wet van Ohm

 

37. Wisselspanning | oscilloscoop | Utop | Ueff | frequentie

 

38. Wisselspanning | opwekking

 

 

 

 

Boeken

 

42. Eenvoudige elektrische schema’s

 

43. Stroomrichting

 

44. Serie- en parallel schakelingen

 

45. Geleiders en isolatoren

 

46. Kortsluitingen

 

 

 

 

 

 

 

PCCL © 2017

 

 

 

physics